Přeskočit na obsah

Prodávající (adresát):

Body & Care Clinic s.r.o., 

IČ 028 84 623

Se sídlem V Pořadí 381, 252 26 Třebotov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C. vložka 224910

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě odstupuji od kupní smlouvy v rozsahu produktu/produktů

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kupní smlouva ze dne (objednávka ze dne):

Datum doručení Kupujícímu:

Kupní cena produktu, u nějž odstupuji od kupní smlouvy:

Datum úhrady kupní ceny:

Číslo daňového dokladu/údaj o bezhotovostní úhradě kupní ceny Kupujícím včetně variabilního symbolu:

Jméno a příjemní Kupujícího:

E-mail:

Tel.

Číslo účtu Kupujícího/kód banky (pro vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení Kupujícím):

IBAN:

SWIFT:

(upozornění: bez uvedení všech údajů nelze platbu ve prospěch účtu Kupujícího provést)

Produkt/y u nichž uplatňuji právo na odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím současně vracím do dispoziční sféry Prodávajícího v souladu s VOP.

V

dne:

Podpis Kupujícího:

Příloha VOP